diumenge, 22 de novembre de 2020

RESULTATS DE LES ENQUESTES REALITZADES AL INICI DE LA PRESENT TEMPORADA


Juntament amb la inscripció per la temporada 20-21 varem convidar a les famílies dels nostres jugadors/es a fer una enquesta sobre el funcionament del club. Volem agrair la participació i la implicació de les famílies per ajudar a millorar el club amb la seva opinió, tot i que estem patint una situació pandèmica excepcional. Esperem que canvii la situació i puguem gaudir del futbol i la pràctica esportiva.

Aquest any hem tingut una participació del 66% amb una nota mitja de 8,51 sobre 10. Analitzarem els resultats i els comentaris de cada una de les àrees del club. Podeu descarregar el document sencer aquí.

 

ÀREA ESPORTIVA

Resultats àrea esportiva. Podeu fer gran clickant a sobre

Resposta del responsable del àrea (David Sánchez Parrilla, director esportiu) als suggeriments:

Pel que fa a deixar entrar als pares a l’ instal·lació, en aquests temps de pandèmia, es una norma estricta que ens arriba des del nostre ajuntament, cal recordar que l’ instal·lació es municipal i en d’adaptar-nos a les normes dictades des del propi ajuntament.

Pel que fa al material esportiu dels entrenaments dels equips, cada any el club inverteix una quantitat per anar renovant i obtenir mes material per compartir als entrenaments, prenen nota i farem un esforç per tenir mes material si cal.

Pel que fa a millores relacionades amb les infraestructures, com accessos entre el camps de futbol, al tractar-se d’una instal·lació municipal, no li correspon al club, però el club va realitza’n diferents peticions per a la millora de les instal·lacions.

En quan a la part psicològica del jugador envers el seu estat d’ànim o rendiment, el dia a dia i el feedback amb els entrenadors i coordinació es costant, buscant el millor pels jugadors en quan a l´estat d’ànim i rendiment.

 

ÀREA ADMINISTRATIVA

Resultats àrea administrativa. Podeu fer gran clickant a sobre

Resposta dels responsables del àrea (Javier Carrasco Baeza, tresorer) als suggeriments:

Agraïm per endavant la confiança, dedicació i compromís a totes les gestions administratives que, com a pares han de realitzar per a la pràctica del futbol en el nostre Club. 

Així mateix i davant la dura situació de pandèmia degut al COVID-19, volem transmetre el nostre compromís en què el Club realitzarà les compensacions econòmiques pel que es refereix a la quota i en la hipòtesi que aquesta s'allargui en el temps, també a l'igual que hem fet en aquesta passada temporada.

També volem posar de manifest que aquesta temporada és la 2ª vegada que posem en disposició a tota la família de l'UCF CAMBRILS, l'eina “enquesta” i agrair els suggeriments i comentaris que ens ajuden a fer el Club més proper i a mesura de totes les famílies.

En quant als suggeriments, indicar que continuem treballant per millorar els horaris d'oficina i atenció a client, que anem adaptant en funció a les necessitats dels pares. Demanem disculpes si qualsevol pare s'ha vist perjudicat en algun error de càlcul, que segur que s'ha pogut solucionar en les pròpies oficines o bé a través d'algun mitjà de contacte que tenim a la vostra disposició, mòbil, mail, web ... També volem apostar fort per les noves tecnologies que ens ajuden per perfeccionar els diferents sistemes d'inscripció i seguiment pel que fa al seguiment administratiu del Club.

Per acabar tornem a posar a la vostra disposició, els mitjans de comunicació, per a qualsevol dubte, aclariment o suggeriment que ens ajudin a millorar.

Móbil: 608 079 942
Mail: admonucfcambrils@gmail.com
Oficina: amb horari d´ atenció als pares
Web: www.cambrilsucf.cat

Agrair els suggeriments administratius i animar les famílies en les pròximes enquestes a participar de forma més activa, de manera que els vostres comentaris, dubtes o incidències ens ajudin a corregir-los.

 

ÀREA DIRECTIVA

Resultats àrea directiva. Podeu fer gran clickant a sobre
 

Resposta dels responsables del àrea (Fco Javier Ferré López, president) als suggeriments:

Pel que fa a temes directius, informar les famílies del Club que, la Junta ve fent reunions períodicas, mensuals, extraordinàries si és el cas i que vetlla pels interessos del Club diàriament en totes les seves àrees. Que cada temporada es fa mes exigent, a causa de les carácteristicas que el Club està adquirint, com a referent a la província de Tarragona. Que intentem que les quotes que les famílies ens satisfan a el Club es destinin principalment a el cos esportiu, que són les persones que adquireixen la responsabilitat dels vostres fills, però també que no falti un transport, una equipació de joc o una estructura molt important de gestió que pugui resoldre una incidència amb un esportista.

Informar a totes les famílies del Club, que disposen d'una Junta directiva encapçalada per un President, el Sr. Fco. Javier Ferré, una persona social i vinculada que no nega una salutació, un comentari o pre-disposició a una xerrada formal o informal amb qualsevol persona de el Club.

Amb tot això volem incitar que tot aquell que estigui interessat en això, pugui sol·licitar dia i hora per tractar qualsevol assumpte en la mateixa Junta, així mateix convidar a qualsevol persona capacitada que pugui aportar idees, suluciones o en definitives sumar.

Gràcies per la vostra col·laboració en forma de suggeriments i prenem nota per procedir a solucionar les deficiències detectades per aquesta enquesta.

salutacions i amunt UNIÓ

 

RESULTATS GENERALS

 

Resultats general. Podeu fer gran clickant a sobre

 


divendres, 20 de novembre de 2020

Comunicat mesures econòmiques i esportives en la tornada a la activitat del club.

 


Adjuntem comunicat del club respecte a les mesures econòmiques i esportives en la tornada a la activitat esportiva decretada per la Generalitat a partir del 23 de Novembre de 2020.

Podeu descargar el comunicat oficial complet aquí.

A continuació teniu les mesures explicades al comunicat:

Medidas económicas

El club, retomará las cuotas de la temporada 2020/21 a partir del mes de diciembre. Esto supondrá que todo lo pendiente de noviembre se pospone a diciembre y se alargará el plazo de pago concretado por inscripción 1 mes más, es decir hasta el mes de febrero 2021 (sólo en caso de cuota fraccionada)

Todo lo expuesto siempre y cuando la situación sanitaria y organismos, no decidan un nuevo paro de la actividad deportiva. Si fuera el caso, al igual que en la temporada anterior, el Club procederá a abonar o compensar los meses NO CONSUMIDOS, a final de la temporada actual. 

Añadir que el Club, en función de las decisiones que pueda adoptar tanto la FCF, como los organismos y dada una nueva situación excepcional, se tendrán en cuenta los criterios adoptados, como suspender la competición o en su defecto que pudieran acabar alargando las mismas hasta los meses de verano, criterios que tendremos en cuenta a la hora de tomar la mejor decisión.

Medidas deportivas

Continuaremos practicando el mismo protocolo de medida sanitarias y de acceso, al igual que se venía realizando en el mes de octubre y adaptado a las nuevas medidas propuestas a nivel deportivo.

dijous, 12 de novembre de 2020

Comunicat respecte a quotes en relació amb la parada de l'activitat esportiva decretada pel Procicat


En primer lloc desitjar que tots us trobeu bé. Com bé ja sabeu, des de fa 15 dies es van tornar a aturar les activitats esportives. Comunicar-vos que des del club estem molt atents a qualsevol notificació de la FCF, PROCICAT, GENERALITAT DE CATALUNYA o SALUT.

Des del club, volem transmetre que un cop tornem a l'activitat, seguirem complint amb tots els protocols i ordenances municipals. També fer-vos saber que seguirem en contacte si sorgís qualsevol novetat respecte a la volta de l'activitat física.

Pel que fa a la situació de quotes, el club actuarà igual que l'any passat, és a dir, es retornarà la part proporcional no consumida una vegada finalitzada la temporada. Cal esperar notícies de la FCF pel que fa a les competicions, format i dates de finalització de lligues entre d'altres. Tenint totes aquestes dades podrem prendre decisions més adequades, ja que actualment només estem al mes de Novembre i no tenim certesa de com evolucionarà el tema de l'esport.

Esperem que la propagació del virus continuï baixant per poder així salvaguardar la salut de tots els nostres jugadors/es i famílies.

Atentament,

La Junta del CAMBRILS UCF

 

dimarts, 6 d’octubre de 2020

Comunicat sobre la recollida de carnets de soci temporada 2020-21

 


Us adjuntem comunicat del club:

Ya están disponible los carnets de socio de la temp. 2020/21.

Pueden pasar a liquidarlos y retirarlos por:
  • En las oficinas en su horario habitual
  • En taquilla cuando juegue el equipo Amateur y dispongamos de instalaciones abiertas al público

Para realizar cualquier gestión relacionada con este concepto, pueden contactar a través de:

Mail: admonucfcambrils@gmail.com
Móvil: 608 079 972

Recuerden y sean conscientes de las medidas preventivas y de protocolo impuestas en las instalaciones municipales y por el COVID-19.

Amunt Unió

dijous, 16 de juliol de 2020

Convocàtoria assemblea socis compromissaris


Us adjuntem comunicat club amb la convocatòria de l'assemblea de socis compromissaris pel proper 4 d'agost de 2020


En Cambrils, a 7 de julio de 2020

De acuerdo con el acta de la sesión ordinaria de la junta directiva del CAMBRILS UNITED CLUB DE FUTBOL,

SE CONVOCA A TODOS LOS SOCIOS COMPROMISARIOS, para el próximo día 04/08/2020, a las 19,30 horas en primera convocatoria, y 20,00 horas en segunda, en las instalaciones del BAR L´ESTADI, de CAMBRILS, para tratar los siguientes puntos del día;

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación de las cuentas correspondiente a la temporada, 2019/20
2.- Lectura y aprobación del presupuesto económico para la temporada 2020/21


Se rogaría confirmación de asistencia de la misma, en las propias oficinas del Club, o bien a través de mail: admonucfcambrils@gmail.com


Fdo.: Fco. Javier Ferré López
CAMBRILS UNITED CLUB DE FUTBOL
dijous, 9 de juliol de 2020

Comunicat del club respecte a la resolució judicial davant la demanada del Sr. Albert FranchAdjuntem comunicat del club:

En Cambrils, a 25 de junio de 2020


En primer lugar y teniendo en cuenta la situación vivida durante estos dos años de procedimiento, que la persona de Dn. ALBERT FRANCH GENÉ a provocado contra el Club, dándonos la razón ante dos estamentos, como son el Juzg. de 1ª instancia de Reus y ante la Audiencia Provincial de Tarragona, y por su apelación, como bien detallamos a continuación, queremos poner de manifiesto que tanto el Club y en su representación la Junta directiva se reserva el derecho a interponer acciones legales, tanto jurídicas como federativas, para evitar casos de tan lamentable situación que ha provocado que el Club tenga que ordenar y tomar medidas en cuanto a la relación de padres con el Club y evitar crispamiento entre ambas partes. También añadir que el precedente de esta persona, contra el Club nos hará modificar el funcionamiento entre Padre/Club y en definitiva conseguir el objetivo de transparencia que como Club venimos practicando.

Y por ello,

Como bien informamos en nuestros comunicados de diciembre 2017 y en septiembre de 2018 y mediante la presente, queremos poner en conocimiento de todos nuestros afiliados, sponsors, socios y demás componentes de la familia CAMBRILS UNIO, C.F., en cuanto al procedimiento que el Sr. Albert Franch Gené interpuso contra nuestro Club, que en fecha 03/07/2018, se celebro el juicio correspondiente, que tenía como objetivo la impugnación de los acuerdos adoptados en la Asamblea de socios, celebrada el 17/07/2017, por las cuales el propio Juzgado falló a nuestro favor, de acuerdo con la sentencia de Rfª1122/2017-D, del Juzgado 1ª instancia nº 6 de Reus, textual;FALLO PROC.1122/2017-D JUZ.1ª INST.Nº 6 REUS

Que desestimando la demanda interpuesta por D. Albert Franch Gené, representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Farré, contra la entidad CAMBRILS UNITED CLUB DE FUTBOL, representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Ramón, absuelvo a esta de todos los pedimentos existentes en su contra, con imposición de costas a la parte demandante.Como bien figura en el FALLO emitido por el Juzgado de Reus, el Club interpuso la imposición de costas, al Sr. Albert Franch Gené, para soportar los gastos jurídicos derivados del procedimiento y valorados en 3.388 € y que en su día supusieron un imprevisto presupuestario en las temporadas 2017/18 y 2018/19.


Además, el propio procedimiento dio la posibilidad de APELACIÓN ante la AUDIENCIA PROVINCIAL DE TARRAGONA, contra la sentencia dictada de Rfª 1122/2017-D, a la cual el Sr. Albert Franch Gené se acogió


Pues bien, una vez finalizado el procedimiento de APELACIÓN ante la AUDIENCIA PROVINCIAL DE TARRAGONA, en la Sección nº 3 de la Audiencia Provincial de Tarragona, en recurso de apelación de Rfª 997/2018-C y de fecha 25/06/2020, en previo al procedimiento anterior del Juzgado de 1ª instancia nº 6 de Reus, procedimiento de RFª 1122/2017, a fallado a FAVOR DEL CLUB CAMBRILS UNITED CLUB DE FUTBOL, textual,

FALLO PROC.DE APELACIÓN AUDIENCIA PROVINCIAL DE TARRAGONA 997/2018-C


LA SALA DECIDE: Desestimar íntegramente el recurso de apelación deducido por la representación de DON ALBERT FRANCH GENÉ, contra la sentencia dictada el 5 de julio de 2018 por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Reus, en Juicio Ordinario 1122/2017 y en su consecuencia:

1) SE CONFIRMA ÍNTEGRAMENTE el fallo de la sentencia impugnada.
2) SE CONDENA, a la parte recurrente a las costas de la alzada.
3) SE DECRETA la pérdida del depósito constituido por el recurrente y dese al mismo su destino legal.

Significar que cabe la posibilidad de que el Sr. Albert Franch Gené, interponga una nueva impugnación, con el plazo de 20 días, a partir de hoy 25/06/2020, por las resoluciones tanto del Juzg. nº 6 de Reus, como del Proc. de la Audiencia Provincial.

Para acabar, agradecer a toda la Junta directiva, así como las familias, sponsors, socios y demás por la confianza ante este episodio de mas de 2 años que ha supuesto que con transparencia y la correcta llevanza del Club, la Justicia nos vuelva a dar la razón. Y en el caso de a ver novedades al respecto, os seguiremos informando, como hemos venido haciendo.Atentamente,Fco. Javier Ferré López

CAMBRILS UNIÓ CLUB DE FUTBOL

dimecres, 6 de maig de 2020

Comunicat oficial: Mesures econòmiques i esportives per la COVID-19


Cambrils, a 17 de abril de 2020


Estimadas familias,

Como bien expresamos en anteriores comunicados, desde el Club queremos seguir transmitiendo un mensaje de apoyo debido a la actual situación sanitaria provocada por el COVID-19, reiterando que el Club en ninguno de los casos resultara beneficiario de ésta. Por ello y de acuerdo con la junta del celebrada en fecha 29/04/2020 de forma excepcional y mediante la presente queremos poner en conocimiento un conjunto de medidas económicas y deportivas aprobadas para el bien de nuestras familias.

MEDIDAS ECONÓMICAS TEMP. 2019/20;


1.- En cuanto a las cuotas de la temporada 2019/20, se compensarán, en proporción a diez meses y por los meses de abril y mayo de 2020. El resultante le será descontado de la cuota y para la temp. 2020/21.


2.- Todo aquel jugador/a que no continúe en el Club la próxima temp. 2020/21, se le transferirá el importe acordado.


3.- El Club tendrá presente los acuerdos adoptados por inscripción del Jugador/a de septiembre 2019


4.- En cuanto a las cuotas por transporte (BUS) y por los equipos afectados, INFANTIL-A, CADETE-A y FEMENINO, se hará devolución vía transferencia, en proporción cuota/transportes NO CONSUMIDOS.


5.- Debido a la casuística de cada familia y para todas estas gestiones destinaremos horarios excepcionales de oficina de forma que se puedan tratar todos los casos individualmente y en la medida que la situación nos permita. 


(Este punto dependerá de previa autorización a utilizar la oficina del Club en las Instalaciones Deportivas, siempre con las medidas de prevención sanitarias oportunas).

MEDIDAS DEPORTIVAS1.- En los próximos días la Dirección Deportiva junto al resto de Coordinadores realizaran reuniones telemáticas con todos los equipos del Club, para realizar balance de la temporada concluida, así como dar información deportiva de la próxima temporada

2.- A través de la web del Club y link; https://forms.gle/S6J5AEKq3Qoqw4HTA se pone a disposición de las familias encuesta participativa para valorar la posibilidad de realizar el campus jugadores 2020. En función de la participación y las posibilidades sanitarias, se procederá.

3.- Se os ruega colaboración para la devolución de las equipaciones de Juego (Camiseta-pantalon), las cuales se tendrán que entregar en la medida de lo posible a los entrenadores de vuestro equipo, la intención del Club es estrenar equipaciones nuevas la próxima temporada, pero dada la situación actual no nos aseguran disponer de las mismas en Septiembre.


Para cualquier gestión, duda o sugerencia, pueden derivarlo al mail: admonucfcambrils@gmail.com, de forma que lo podamos tratar y ayudarnos a tomar la mejor decisión.

Para acabar, os deseamos mucha fuerza, salud y esperamos vernos pronto

CAMBRIL UNIÓ, C.F.

dijous, 23 d’abril de 2020

La Federació anuncia la suspensió de les competicions


Avui la Federació Catalana de Futbol ha fet un comunicat anunciant el final de les competicions de la seva competència. Podeu consultar-ho aquí.
Us copiem el comunicat a continuació:

La Federació Catalana de Futbol ha celebrat aquest dijous la reunió telemàtica de la Junta Directiva corresponent al mes d’abril, amb els següents acords:
  • Donar per finalitzades totes les competicions de la temporada 2019-2020 que depenen de l’FCF, en les modalitats de futbol, futbol sala i futbol platja, atenent a la recomanació formulada en el dia d’avui per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, a proposta de la Mesa Sectorial de l’Esport de Catalunya.
  • Obrir al llarg de les properes setmanes una consulta entre els clubs catalans per conèixer la seva opinió sobre la conclusió dels campionats, abans d’adoptar una resolució de forma posterior.
  • Continuar amb l’estudi i confecció del programa econòmic de congelació i reducció temporal de les quotes federatives a clubs i federats de cara a la pròxima temporada 2020-2021, així com d’ajut a la tresoreria dels clubs. La presentació d’aquest paquet de mesures compensatòries es realitzarà en l’Assemblea General de l’FCF, i en el supòsit que no es pugui celebrar en les dates habituals en motiu de la situació a causa de la Covid-19, es donarà a conèixer amb anterioritat a l’inici de les competicions.