diumenge, 22 de novembre de 2020

RESULTATS DE LES ENQUESTES REALITZADES AL INICI DE LA PRESENT TEMPORADA


Juntament amb la inscripció per la temporada 20-21 varem convidar a les famílies dels nostres jugadors/es a fer una enquesta sobre el funcionament del club. Volem agrair la participació i la implicació de les famílies per ajudar a millorar el club amb la seva opinió, tot i que estem patint una situació pandèmica excepcional. Esperem que canvii la situació i puguem gaudir del futbol i la pràctica esportiva.

Aquest any hem tingut una participació del 66% amb una nota mitja de 8,51 sobre 10. Analitzarem els resultats i els comentaris de cada una de les àrees del club. Podeu descarregar el document sencer aquí.

 

ÀREA ESPORTIVA

Resultats àrea esportiva. Podeu fer gran clickant a sobre

Resposta del responsable del àrea (David Sánchez Parrilla, director esportiu) als suggeriments:

Pel que fa a deixar entrar als pares a l’ instal·lació, en aquests temps de pandèmia, es una norma estricta que ens arriba des del nostre ajuntament, cal recordar que l’ instal·lació es municipal i en d’adaptar-nos a les normes dictades des del propi ajuntament.

Pel que fa al material esportiu dels entrenaments dels equips, cada any el club inverteix una quantitat per anar renovant i obtenir mes material per compartir als entrenaments, prenen nota i farem un esforç per tenir mes material si cal.

Pel que fa a millores relacionades amb les infraestructures, com accessos entre el camps de futbol, al tractar-se d’una instal·lació municipal, no li correspon al club, però el club va realitza’n diferents peticions per a la millora de les instal·lacions.

En quan a la part psicològica del jugador envers el seu estat d’ànim o rendiment, el dia a dia i el feedback amb els entrenadors i coordinació es costant, buscant el millor pels jugadors en quan a l´estat d’ànim i rendiment.

 

ÀREA ADMINISTRATIVA

Resultats àrea administrativa. Podeu fer gran clickant a sobre

Resposta dels responsables del àrea (Javier Carrasco Baeza, tresorer) als suggeriments:

Agraïm per endavant la confiança, dedicació i compromís a totes les gestions administratives que, com a pares han de realitzar per a la pràctica del futbol en el nostre Club. 

Així mateix i davant la dura situació de pandèmia degut al COVID-19, volem transmetre el nostre compromís en què el Club realitzarà les compensacions econòmiques pel que es refereix a la quota i en la hipòtesi que aquesta s'allargui en el temps, també a l'igual que hem fet en aquesta passada temporada.

També volem posar de manifest que aquesta temporada és la 2ª vegada que posem en disposició a tota la família de l'UCF CAMBRILS, l'eina “enquesta” i agrair els suggeriments i comentaris que ens ajuden a fer el Club més proper i a mesura de totes les famílies.

En quant als suggeriments, indicar que continuem treballant per millorar els horaris d'oficina i atenció a client, que anem adaptant en funció a les necessitats dels pares. Demanem disculpes si qualsevol pare s'ha vist perjudicat en algun error de càlcul, que segur que s'ha pogut solucionar en les pròpies oficines o bé a través d'algun mitjà de contacte que tenim a la vostra disposició, mòbil, mail, web ... També volem apostar fort per les noves tecnologies que ens ajuden per perfeccionar els diferents sistemes d'inscripció i seguiment pel que fa al seguiment administratiu del Club.

Per acabar tornem a posar a la vostra disposició, els mitjans de comunicació, per a qualsevol dubte, aclariment o suggeriment que ens ajudin a millorar.

Móbil: 608 079 942
Mail: admonucfcambrils@gmail.com
Oficina: amb horari d´ atenció als pares
Web: www.cambrilsucf.cat

Agrair els suggeriments administratius i animar les famílies en les pròximes enquestes a participar de forma més activa, de manera que els vostres comentaris, dubtes o incidències ens ajudin a corregir-los.

 

ÀREA DIRECTIVA

Resultats àrea directiva. Podeu fer gran clickant a sobre
 

Resposta dels responsables del àrea (Fco Javier Ferré López, president) als suggeriments:

Pel que fa a temes directius, informar les famílies del Club que, la Junta ve fent reunions períodicas, mensuals, extraordinàries si és el cas i que vetlla pels interessos del Club diàriament en totes les seves àrees. Que cada temporada es fa mes exigent, a causa de les carácteristicas que el Club està adquirint, com a referent a la província de Tarragona. Que intentem que les quotes que les famílies ens satisfan a el Club es destinin principalment a el cos esportiu, que són les persones que adquireixen la responsabilitat dels vostres fills, però també que no falti un transport, una equipació de joc o una estructura molt important de gestió que pugui resoldre una incidència amb un esportista.

Informar a totes les famílies del Club, que disposen d'una Junta directiva encapçalada per un President, el Sr. Fco. Javier Ferré, una persona social i vinculada que no nega una salutació, un comentari o pre-disposició a una xerrada formal o informal amb qualsevol persona de el Club.

Amb tot això volem incitar que tot aquell que estigui interessat en això, pugui sol·licitar dia i hora per tractar qualsevol assumpte en la mateixa Junta, així mateix convidar a qualsevol persona capacitada que pugui aportar idees, suluciones o en definitives sumar.

Gràcies per la vostra col·laboració en forma de suggeriments i prenem nota per procedir a solucionar les deficiències detectades per aquesta enquesta.

salutacions i amunt UNIÓ

 

RESULTATS GENERALS

 

Resultats general. Podeu fer gran clickant a sobre

 


divendres, 20 de novembre de 2020

Comunicat mesures econòmiques i esportives en la tornada a la activitat del club.

 


Adjuntem comunicat del club respecte a les mesures econòmiques i esportives en la tornada a la activitat esportiva decretada per la Generalitat a partir del 23 de Novembre de 2020.

Podeu descargar el comunicat oficial complet aquí.

A continuació teniu les mesures explicades al comunicat:

Medidas económicas

El club, retomará las cuotas de la temporada 2020/21 a partir del mes de diciembre. Esto supondrá que todo lo pendiente de noviembre se pospone a diciembre y se alargará el plazo de pago concretado por inscripción 1 mes más, es decir hasta el mes de febrero 2021 (sólo en caso de cuota fraccionada)

Todo lo expuesto siempre y cuando la situación sanitaria y organismos, no decidan un nuevo paro de la actividad deportiva. Si fuera el caso, al igual que en la temporada anterior, el Club procederá a abonar o compensar los meses NO CONSUMIDOS, a final de la temporada actual. 

Añadir que el Club, en función de las decisiones que pueda adoptar tanto la FCF, como los organismos y dada una nueva situación excepcional, se tendrán en cuenta los criterios adoptados, como suspender la competición o en su defecto que pudieran acabar alargando las mismas hasta los meses de verano, criterios que tendremos en cuenta a la hora de tomar la mejor decisión.

Medidas deportivas

Continuaremos practicando el mismo protocolo de medida sanitarias y de acceso, al igual que se venía realizando en el mes de octubre y adaptado a las nuevas medidas propuestas a nivel deportivo.

dijous, 12 de novembre de 2020

Comunicat respecte a quotes en relació amb la parada de l'activitat esportiva decretada pel Procicat


En primer lloc desitjar que tots us trobeu bé. Com bé ja sabeu, des de fa 15 dies es van tornar a aturar les activitats esportives. Comunicar-vos que des del club estem molt atents a qualsevol notificació de la FCF, PROCICAT, GENERALITAT DE CATALUNYA o SALUT.

Des del club, volem transmetre que un cop tornem a l'activitat, seguirem complint amb tots els protocols i ordenances municipals. També fer-vos saber que seguirem en contacte si sorgís qualsevol novetat respecte a la volta de l'activitat física.

Pel que fa a la situació de quotes, el club actuarà igual que l'any passat, és a dir, es retornarà la part proporcional no consumida una vegada finalitzada la temporada. Cal esperar notícies de la FCF pel que fa a les competicions, format i dates de finalització de lligues entre d'altres. Tenint totes aquestes dades podrem prendre decisions més adequades, ja que actualment només estem al mes de Novembre i no tenim certesa de com evolucionarà el tema de l'esport.

Esperem que la propagació del virus continuï baixant per poder així salvaguardar la salut de tots els nostres jugadors/es i famílies.

Atentament,

La Junta del CAMBRILS UCF